§§§ GESTUM legal ... právo na Vašej strane §§§ GESTUM legal ... právo na Vašej strane §§§ GESTUM legal ... právo na Vašej strane §§§

 

   GESTUM legal v.o.s.

                                 ...právo na Vašej strane

            zakladajúci člen Európskej únie advokátov

           1996 ... 22 rokov GESTUM legal ... 2017

         

"Zákon je najbezpečnejším útočiskom, pod ochranou zákona nemože byť nikto oklamaný."

Lex est tutissimum refugium, sub clyped legis nemo decipitur. ( CELSUS D.1,3,17)